Friway.se

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR KILMANINSTITUTET

ETIK

Vi på KILMANINSTITUTST tror på människokroppens förmåga att självläka och arbetar med att hjälpa våra kunder att bygga upp sitt immunförsvar på naturlig väg. Vi utlovar eller garanterar aldrig några resultat av våra behandlingar och det får vi inte heller göra enligt lag. Vi behandlar aldrig heller någon specifik sjukdom utan hjälper bara våra kunder att bygga upp sitt egna immunförsvar som då kan övervinna det mesta.
Behandlingsmetoderna vi genomför och utbildar i är mentalt – TUNING® och fysiskt HKT® -holografisk kinesiologi behandling.

KILMANINSTITUTET genomför behandlingar, säljer hälsoprodukter och utbildar i hälsa och de behandlingsmetoder vi arbetar med.
Vi arbetar aktivt med att kvalitetssäkra de hälsospecialister vi utbildar både kunskapsmässigt och utifrån ett etiskt perspektiv. Alla våra kunder behandlas lika oavsett ålder, kön, genetik, ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning mm. I grunden är vi alla lika när vi arbetar utifrån kroppens sanning och lär ut HKT®, fysiska behandlingstekniker och TUNING®, mentala behandlingstekniker. De som utbildats i våra tekniker erbjuds också vidareutbildningar inom olika specialist områden. De som vill och uppfyller våra kvalitetskrav får också använda sig av vårt kundvårdsprogram - affärssystem, www.forhumanhealth.com.

Genom nära samarbete och löpande vidareutbildningar säkerställer vi också kvaliteten på de specialister som är registrerade på våra hemsidor.

Varumärket FOR HUMAN HEALTH togs fram då flera av våra kunder frågade efter ett namn på livsstilen vi rekommenderar, där t ex kost och träning styrs utifrån hur kroppen reagerar. Denna livsstil följer kroppens naturlagar och kunden lär sig själv att läsa av hur sitt nervsystem reagerar och kan på så sätt undvika de produkter och preparat som stör kroppen och istället välja att äta och använda varor, tjänster och produkter som är neutrala eller positiva för kropp och själ.

Vi har i vårt arbete sett att människokroppen är fantastisk på självläkning när den förstår hur den skall arbeta och får de resurser den behöver för att lyckas. Resultaten av våra behandlingar talar för sig själv men det är våra kunder och deras kroppar som gör arbetet. Vi stöttar och coachar dem bara på deras hälsoresa.

KILMANINSTITUTET erbjuder också hälsomedvetna företag hjälp att ta fram och utveckla produkter som passar människokroppen, d v s de stör inte nervsystemet och kroppens kommunikation.

För att säkerställa kvaliteten på FOR HUMAN HEALTH – certifierade produkter, testas de initialt av KILMANINSTITUTET. Därefter görs stickkontroller på certifierade produkter löpande. Certifierade produkter skall även kontrolleras och testas vid varje förändring av produktinnehåll eller produkttillverkning.

Upptäcker vi eventuella brister i redan certifierade produkter meddelar vi detta på vår hemsida www.forhumanhealth.com samt tar kontakt med tillverkarna av produkterna för att se till att de förbättrar sin produkt. Gör de inte detta tvingas de ta bort FOR HUMAN HEALTH - märkningen.

Har du frågor eller synpunkter på en behandling eller certifierad produkt är du välkommen att kontakta oss på info@kilmaninstitutet.se eller info@forhumanhealth.com.

1. ALLMÄNT
Ett användarkonto hos Kilmaninstitutet AB på (www.kilmaninstitutet.se) (”Hemsidan”) är vårt sätt att hantera beställningar och liknande, spara uppgifter om dig och dina köp. För att registrera dig som kontoinnehavare måste du godkänna dessa villkor för kontoinnehav. För företag avser begreppet ”Kontoinnehavare” såväl företaget som dess representanter.

2. KONTO
Fysiska personer som är 18 år eller äldre med en fast adress och e-postadress kan registrera sig som Kontoinnehavare. Om någon som är minderårig vill bli Kontoinnehavare krävs samtycke från den som har föräldraansvar över den minderåriga.
Det kostar ingenting att bli Kontoinnehavare.
Kontoinnehavet påbörjas när du godkänner dessa villkor, Kontoinnehavaren har registrerats i vårt system och ett konto har öppnats via Hemsidan.
Som bekräftelse på registreringen skickar vi en bekräftelse per e-post till den e-postadress som du angett.

Vi kan komma att säga upp ditt konto i följd av missbruk, annat otillbörligt beteende eller om vi finner det nödvändigt på grund av olämplig användning av kontot utan att någon ersättningsskyldighet uppstår och utan att meddela detta på förhand. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, till annan person. Vi meddelar i så fall dig skriftligen om uppsägningen av kontoinnehavet och orsaken till uppsägningen.
Du kan när som helst säga upp ditt konto genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ned i dessa villkor.

Du som Kontoinnehavare är skyldig att meddela oss om eventuella namn- och adressändringar. Du som Kontoinnehavare ska vidare hålla dig underrättad om eventuella ändringar i dessa villkor. Information om förändringar hittar du på Hemsidan.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
När du registrerar dig som Kontoinnehavare kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med vår Integritetspolicy.

4. ÄNDRING I VILLKOREN
Dessa villkor för konto gäller i den form som de är publicerade på Hemsidan. Vi har rätt att när som helst göra ändringar för konton eller dessa villkor.

Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar vi inte för eventuella förluster till följd av förändringar av dessa villkor och vi är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

5. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET
Dessa villkor reglerar inte några köp. Kontoinnehavaren måste alltid informera sig om och följa våra Köp och leveransvillkor, om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor.

6. TVISTER
Eventuella tvister gällande konto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

7. FRÅGOR OCH KONTAKTUPPGIFTER
Om du vill ha tillgång till mer information, kunskap, ändra något, lämna ett klagomål, ändra eller ta bort personlig information, kontakta oss på info@kilmaninstitutet.se, eller info@forhumanhealth.comalternativt skicka ett brev till KILMANINSTITUTET AB, Rastaborgsvägen 12, 17890 EKERÖ, Sverige.

Copyright © 2020 KILMANINSTITUTET AB