Friway.se
Goldfox EP1000

Goldfox EP1000


12500:-

+
-Ett högteknologiskt vattenfilter som  renar, alkaliserar och joniserar dricksvattnet. Vattnet blir också antioxidativt genom sitt låga ORP och det går att justera vattnets hårdhet och mjukhet vilket gör att det filtrerade vattnet påminner om rent fjällvatten. Du kan själv enkelt installera det direkt på kranen och använda ström från ett vanligt vägguttag.

Vattnet vi har i våra kranar har oftast inte den renhet, energi och oxidatinsförmåga som behövs för att bygga upp kroppen. Detta filter kan rena vattnet och ger både surt och alkaliskt med pH 8, 8,5, 9 och 9,5. ORP (oxidationsreduktionspotentialen) ligger på -400mV till -100mV vilket är enormt bra i dagens mått. Filtret har massiva titanelektroder med platinabeläggning som renas automatiskt var 12:te timma för maximerad livslängd (minst 10 år).

Filtret har en garanti på 5 år.

Själva såg vi i våra tester att detta filter gav lika bra vatten som några av de bästa filtren på marknaden som kostar 25-35 000kr.


Copyright © 2020 KILMAN HEALTH