Friway.se

Villkor

KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR KILMANINSTITUTET

 

INLEDNING

Aktuella allmänna köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller vid köp av varor från Kilmaninstitutet AB på www.kilmanhealth.com (”Hemsidan”). 

Villkoren gäller för köpare, oavsett om köparen är konsument eller näringsidkare. Vissa villkor nedan gäller inte näringsidkare. Det framgår i så fall av villkoren.

Villkoren är upprättade i enlighet med konsumentköplagens (1990:932) bestämmelser såvitt gäller köpare som är konsument.

Vid eventuella tvister ska svensk lag tillämpas.

 

 1. PRIS

Samtliga priser i prislistorna är angivna inklusive mervärdesskatt. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll.

Lagerförda varor levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd vara mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i orderbekräftelsen.

För varor som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller pris enligt orderbekräftelsen med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom vår kontroll. Efter eventuell justering ska nytt pris godkännas av köpare, i annat fall annulleras ordern.

 

 1. BESTÄLLNING

På Hemsidan sker beställning av produkter genom att köparen lägger till varor i varukorgen. Därefter måste de efterfrågade uppgifterna anges innan en beställning, och därigenom ett köp, uppstår.

Leveranser inom Sverige innebär även en möjlighet att beställa via telefon 08-629 40 20 och e-post till info@kilmanhealth.com. Då behöver det uppges uppgifter som namn, personnummer (för att kunna fakturera med DIBS EASY), adress, mobiltelefonnummer och vilka varor som ska beställas. Om beställning sker via telefon eller e-post tillkommer ytterligare tid för behandling av beställningen.

 

 1. BETALNING

Försäljning via Hemsidan sker mot DIBS Easy betallösning som erbjuder, kortbetalning, SWICH och faktura.

Vid leverans till adresser utanför Sverige kan betalning endast ske med konto- eller kreditkort.

Efteråt skickas en orderbekräftelse till angiven e-post. OBS. Då utskicket sker automatiskt är det viktigt att e-postadressen är korrekt.

Efter genomförd betalning kan en beställning inte längre ändras.

 

 1. LEVERANS

För konsumenter sker leverans med Postnord, som levererar produkterna till närmaste utlämningsställe, alternativt i brevlåda om paketet inte är skrymmande. På helgdagar sker inga leveranser med Postnord. Produkterna förvaras på utlämningsstället i högst ( 6) dagar innan dessa skickas åter till oss dag 7. Alternativt kan varorna avhämtas av köpare i våra lokaler på Rastaborgsvägen 12, 178 90 Ekerö. För försändelser som ej utlöses från utlämningsställe inom ovan nämnda tid debiteras en avgift om för närvarande 250 kr inklusive mervärdesskatt för att täcka transport- och administrationskostnader.

För företag sker leverans med Postnord direkt till leveransadressen.

Beställning via nätet som genomförs före klockan 09.00 på vardagar skickas vanligen från Kilmaninstitutet AB samma dag. Varor skickas dock från Kilmaninstitutet AB samtliga vardagar.

Levererade varor förblir Kilmaninstitutet AB:s egendom till dess full likvid erlagts av köparen.

 

 1. FRAKTKOSTNAD

För frakt inom Sverige är kostnaden 89 SEK inkl. mervärdesskatt för beställningar under 1 000 SEK. För beställningar av varor på 1 000 SEK eller mer är beställningen fraktfri för köparen.

För frakt utanför Sverige är fraktkostnaden 255 SEK inkl. mervärdesskatt, oavsett värde på beställningen.

 

 1. DRÖJSMÅL

Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 20 % från förfallodagen samt en påminnelseavgift om 60 SEK. Anmärkningar mot utsänd faktura ska ske inom tio (10) dagar.

 

 1. TRANSPORTSKADOR

Köparen ska alltid kontrollera leveransen vid uthämtning/leverans från Postnord. Om godset verkar skadat på grund av defekt kartong ska varan packas upp och kontrolleras. Vid transportskadad produkt (fysisk skada på varan) ska köparen omgående kontakta logistikpartnern Postnord och reklamera godset. Sedan ska köparen kontakta Kilmaninstitutet AB på telefon med uppgift om order- eller fakturanummer samt Postnords reklamationsnummer.

 

 1. ÖPPET KÖP (KONSUMENT)

Som konsument har du 30 dagars öppet köp. Öppet köp innebär att varan ska vara i obruten originalförpackning. Som näringsidkare har du inte öppet köp.

 

 1. ÅNGERRÄTT (KONSUMENT)

Köpare som är konsument har enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 14 dagar på sig att frånträda sitt köp från det att köparen har mottagit produkterna. Köparen har även rätt att öppna och kontrollera produkterna. Näringsidkare har inte ångerrätt och alltså inte rätt att frånträda köpet.

I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av produkten kommer Kilmaninstitutet AB debitera köparen för denna värdeminskning.

Undantaget från ångerrätten är produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, där köparen brutit förseglingen.

Innan produkten sänds tillbaka bör köparen kontakta Kilmaninstitutet AB för att underlätta hanteringen av returen. Vid återsändandet ska returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och i förekommande fall vara tydligt märkt med returnummer. Produkterna bör vara förpackade i tillräckligt ytteremballage då det åligger köparen att se till att produkten inkommer till oss och att den inte skadas under returtransporten.

Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet köparen betalt för produkten inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen inom 14 dagar.

 

 1. REKLAMATION

Köpare som är konsument har rätt att reklamera vara som var felaktiga vid överlämnandet. Efter tre år från det att du har tagit emot varan förlorar du din rätt att reklamera. Meddelande om reklamation ska lämnas till Kilmaninstitutet AB inom två månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom sex månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Vid återsändande gäller samma villkor som för ångerrätt. Reklamationsärenden som inkommer till Kilmaninstitutet AB utan godkänt ytteremballage returneras till köpare utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

För näringsidkare gäller att reklamation ska ske genast när ett fel upptäckts och allra senast inom två veckor från det att leverans har skett till köparen. I övrigt gäller vad som framgår ovan.

 

 1. FEL PÅ VARA

Om det finns ett fel på en vara som Kilmaninstitutet AB ansvarar för, åtar sig Kilmaninstitutet AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen.

Kilmaninstitutet AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa köp- och leveransvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen.

Köparen har rätt till ersättning för de kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamation. Köparen har även rätt till ersättning för de eventuella förluster eller mera betydande olägenheter och besvär som har uppstått i samband med fel eller dröjsmål. För att erhålla ersättning måste köparen visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att köparen verkligen tillfogats en förlust. Köparen ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa sin förlust samt försöka minimera kostnaderna som uppstår i samband med reklamationen.

 

 1. ÄGANDERÄTT TILL UTBILDNINGSINNEHÅLL

Äganderätten till kursmaterial, kursinnehåll, kursens upplägg och genomförande innehavs av KILMANINSTITUTET AB. Med kursmaterial avses i denna punkt all material som KILMANINSTITUTET framtagit själva eller genom underkonsulter och som används i utbildningen. Kursmaterialet som kunden får tillgång till i samband med kurs är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller mångfaldigas i någon form. I händelse av missbruk av detta utgår skadestånd på EU€ 5 000 000.

 

 1. PERSONUPPGIFTER

I samband med registrering och beställning lämnar köparen, om köparen är en fysisk person, sitt samtycke till att Kilmaninstitutet AB lagrar och använder personuppgifter i enlighet med vad som närmare framgår i vår Integritetspolicy för Hemsidan.

 

 1. COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

 

Copyright © 2022 KILMAN HEALTH