Friway.se

Certifiering

FOR HUMAN HEALTH CERTIFIERING
Det finns idag mängder av produkter och varor som produceras som inte är bra för människan och vi ville hitta ett sätt att vägleda slutkonsumenter så att de kunde vara säkra på att de köpte en produkt som var bra för dem.

Varor och produkter kan vara bra, neutrala eller dåliga för ditt nervsystem, dina organ och dina celler och din kommunikation och energireserv. Det FOR HUMAN HEALTH certifieringen garanterar är att produkterna är bra eller som sämst är neutrala för människokroppen.

FOR HUMAN HEALTH certifieringen testar själva slutprodukten och ser hur människokroppen reagerar på denna. Många produkter kan innehålla en eller två ingredienser som stör men tillsammans blir de neutrala för kroppen. Alla produkter som bygger upp eller är neutrala för kroppen godkänns i certifieringen. Vi bör också säga att det kan finnas individuella variationer. Vissa individer är känsliga mot i stort sett allt. Vi ger därför inga garantier att alla certifierade produkter fungerar för alla.

Vi ser att många varor och produkter som vi idag ser som självklara att äta och använda påverkar vårt nervsystem och våra inre organ negativt. Djur har ofta kvar känslan för vad som är bra och dåligt och de har t ex vägrat att äta GMO grödor trots att de varit hungriga medan många människor saknar denna finkänslighet vilket bör byggas upp igen. Om du ännu inte lärt dig känna vad som är bäst för dig kan du köpa FOR HUMAN HEALTH certifierade produkter.

Vi hjälper även företag att ta fram produkter som passar människan. Många gånger är det de små detaljerna som gör stora skillnader för nervsystemet. Om en produkt är dålig kan en enskild råvara, konsistensgivare eller kapsel bytas och produkten kan godkännas och ge en helt annan upplevelse av användaren.


Copyright © 2024 KILMAN HEALTH